Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 158747Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Oude Moerdijkseweg 11, Zevenbergschen Hoek

wijzigingen van het aardingsnet

10 juni 2020

Opaal 13, Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel

7 juni 2020

Tonnekreek 16, Klundert

constructieve wijzigingen aan de woning

11 juni 2020

Pootweg 9, Langeweg

beschoeing vervangen door damwand

4 juni 2020

Opaal 11, Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel

14 juni 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

tussen Middenweg 38 en 57, Moerdijk

intrekken van een milieuvergunning

11 juni 2020

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.