Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 158722Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 80, 5473 AS te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 18-06-2020

 

Het moderniseren van de antenne-installatie

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze