Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 158396Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel – actualiseren mandaat-, machtiging- en delegatieregister

Het college van B&W heeft op d.d. 8 juni 2020 mandaat verleend aan de beleidsmedewerker grondgebiedzaken. Het mandaatregister is daarom geactualiseerd.