Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 157856Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 nieuwe fiets-/voetgangersbruggen op het perceel Rietvoornlaan ( in de watergang) te Avenhorn

Op 16 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 nieuwe fiets-/voetgangersbruggen op het perceel Rietvoornlaan (in de watergang) te Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0321. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.