Gemeenteblad van Borne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneGemeenteblad 2020, 157496Beschikkingen | aanvraagGemeente Borne - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande woning - Kollergang, kavel 6, Borne

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen:

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning

Locatie: Kollergang, kavel 6 te Borne

Datum ontvangst: 12 juni 2020

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de week van Borne en digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.

Inzage

De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. In verband met de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus kunnen er voorlopig geen afspraken worden gemaakt om ter inzage gelegde stukken in te zien. In plaats daarvan kunt u een mail sturen naar info@borne.nl met de naam van het document dat u wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf versie van het door u opgevraagde document.