Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 157393Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecawet, Paracommerciële instelling, Sportcafé De Overbeek, De Hoef 23a in Nistelrode

De burgemeester is voornemens aan Stichting Sportcafé De Overbeek een vergunning te verlenen voor het uitoefenen van de paracommerciële instelling Sportcafé De Overbeek, De Hoef 23a in Nistelrode.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.