Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2020, 157358Beschikkingen | afhandelingGemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 26

* Op 11-06-2020 voor het vernieuwen van de berging op het adres/de locatie Rötscherweg 54 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0150, datum verzending vergunning: 12 juni 2020

* Op 12-06-2020 voor het realiseren van een uitweg op het adres/de locatie Vogelzankweg 49 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0214, datum verzending vergunning: 12 juni 2020

* Op 16-06-2020 voor het wijzigen van de gevelpuien voormalige abn amro bank op het adres/de locatie Raadhuisplein 3 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0241, datum verzending vergunning: 16 juni 2020

* Op 16-06-2020 voor het vergroten van het woonhuis op het adres/de locatie Jennewegske 3 Landgraaf, Dossiernr: 2020-0256, datum verzending vergunning: 16 juni 2020

De stukken kunt u vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak, inzien in het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf in het Burgerhoes.

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen een besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de verzending van het besluit een brief naar het college van burgemeester en wethouders.

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum van uw brief;

- de omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;

- de redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor digitale indiening moet u beschikken over DigiD.

Als hierboven niet de datum van verzending van de beschikking aan de aanvrager is vermeld, kunt u deze navragen bij het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14 045. Wij raden u aan om, voordat u een bezwaarschrift indient, de beschikking en de daarbij behorende stukken te raadplegen en overleg te plegen met medewerkers van het Klant Contact Centrum.