Ingekomen APV melding, Broekhovenseweg in Riethoven, ontheffing van geluidshinder ten behoeve van werkzaamheden aan de N69 ter hoogte van de Broekhovenseweg van 10 augustus tot en met 4 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-0909

Meldingsdatum: 15 juni 2020

Omschrijving: Broekhovenseweg in Riethoven, ontheffing van geluidshinder ten behoeve van werkzaamheden aan de N69 ter hoogte van de Broekhovenseweg van 10 augustus tot en met 4 oktober 2020

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven