Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 157131Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders MANDAAT BV Gemeente Vlissingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Vlissingen

 

gelet op artikel 231 lid 2 sub E van de Gemeentewet en artikel 231 lid 2 sub D van de Gemeentewet

 

B e s l u i t :

 

 

 

Aan te wijzen als belastingdeurwaarder:

 

1. alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder en invorderingsambtenaar in te trekken per 1 juli 2020.

 

2. alle bij MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) werkzame belastingdeurwaarders aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

 

3. alle bij MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) werkzame administratief invorderingsmedewerkers aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231lid 2 sub d van de Gemeentewet;

 

 

 

 

 

Dit aanstellingsbesluít treedt in werking op 1 juli 2020,

Vlissingen, 15 juni 2020

De heffingsambtenaar,

M.L. Kodde