Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2020, 156349VerordeningenWijziging Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

 

 

Intrekking (versie van) GR West-Brabants Archief

 

De Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief, eerder bekendgemaakt via Halderberge als plaats van vestiging, is onlangs gewijzigd.

 

De wijziging betrof de toevoeging van een vierde lid aan artikel 9.

 

Deze wijziging is door bekendmaking van de volledige tekst op 18 juni 2020 door de gemeente Bergen op Zoom als huidige gemeente van vestiging verwerkt.

 

Als gevolg hiervan komt de eerdere (versie van de) regeling met ingang van 18 juni 2020 te vervallen.