Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 156340Beschikkingen | aanvraagGemeente Woudenberg - melding Besluit lozen buiten inrichtingen - realiseren van een bodemenergiesysteem - Prinses Amalialaan 2, Woudenberg

Bekendmaking melding van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Prinses Amalialaan 2 in Woudenberg

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 25 februari 2020 een melding ontvangen van Nathan Projects B.V. te 't Harde. Het gaat om een melding in kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. De melding heeft betrekking op het realiseren van een bodemenergiesysteem aan de Prinses Amalialaan 2 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2020-0908.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken,

of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.