Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 156127Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Gaffel 20, afvullen drukhouders

Wij hebben op 15 juni 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor afvullen drukhouders, activiteit 2* op de locatie Gaffel 20. De aanvraag heeft dossiernummer 20Z0001944.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 24 juni 2020 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken