Gemeenteblad van Woerden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenGemeenteblad 2020, 156092Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit

Ons kenmerk:

OLO4662733

 

Locatie:

Kamerik, 's-Gravensloot 36

(Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

 

Omschrijving van het aangevraagde:

het bouwen van een nieuw gebouw het hierin een geheel nieuwe drinkwaterzuivering, is een 2e-fase-aanvraag

 

Aanvraag ontvangen op:

18-12-2019

 

Genomen ontwerpbesluit op aanvraag:

In ontwerp verleend

 

Einddatum ter inzage legging:

22-07-2020

 

Meer informatie:

U kunt informatie over deze aanvraag krijgen bij het team 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving' van de gemeente.

De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer 14 0348.

 

Zienswijzen:

Over dit ontwerpbesluit kunt u uw zienswijzen indienen.

Het ontwerpbesluit (inclusief eventuele bijlagen) kunt u bij de gemeente inzien.