Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 155943VerordeningenRectificatie - Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Gemeente Brummen

Op 15 juni 2020 is de wijziging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 gemeente Brummen in het gemeenteblad gepubliceerd, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-150100.html. In die bekendmaking is de regeling abusievelijk als een nieuwe regeling opgenomen en is naast het besluit tot wijziging van de regeling op een aantal onderdelen ook de integrale tekst van de gehele regeling geplaatst.

 

Hieronder is de juiste inhoud opgenomen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020.

 

Kenmerk Z045426 / D327707

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Heeft besloten:

 

  • 1.

    Aan paragraaf 3.3. van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 de volgende zin toe te voegen: Bij opdrachten voor IT-leveringen en –diensten worden de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT van toepassing verklaard.

  • 2.

    Vooruitlopend op de algehele wijziging van het inkoopbeleid bepalen dat de drempel voor meervoudig onderhandse aanbestedingen voor voertuigen en op- en aanbouwmachines wordt bepaald op € 50.000,-.

  • 3.

    Aan paragraaf 5.6 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 de volgende zin toe te voegen; Bij opdrachten voor voertuigen en op- en aanbouwmachines wordt de drempel voor meervoudig onderhandse aanbestedingen gesteld op € 50.000,- onder toevoeging van de onder 4.1 van document D327707 benoemde overwegingen.

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 09 juni 2020.

M. Klos A.J. van Hedel

Secretaris burgemeester