Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15579Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel - aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier

De gemeenteraad, gelet op artikel 107 van de Gemeentewet zoals dit luidt vanaf 1 januari 2020, heeft op 16 december 2019 besloten om per 1 januari 2020

1 de heer P.P. Moors aan te wijzen als griffier van de raad van de gemeente Beesel, en

2. mevrouw P. Denessen aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

Deze aanwijzingen eindigen van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van deze functie geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden.