Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15578Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel – aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Het college van B&W van de gemeente Beesel, gelet op artikel 102 van de Gemeentewet zoals dit luidt vanaf 1 januari 2020, heeft op 16 december 2019 besloten om per 1 januari 2020 mevrouw E.H.J. Janssen als gemeentesecretaris aan te wijzen.

De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van gemeentesecretaris geen onderdeel meer uitmaakt van haar werkzaamheden.