Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 155758Beschikkingen | afhandelingUitbreiden tuinhuisje Vlissingsestraat 27 (K) tuin 146

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Uitbreiden van het tuinhuisje op de locatie Vlissingsestraat 27 (K) volkstuincomplex “Levenslust” tuin 146 in Vlissingen (17-06-2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.