Ingekomen milieumelding, Braambos, inrichten van het terrein t.b.v. kunstwerk 8 voetgangersviaduct over de nieuwe verbinding N69

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-0389

Meldingsdatum: 5 maart 2020

Omschrijving: Braambos, inrichten van het terrein t.b.v. kunstwerk 8 voetgangersviaduct over de nieuwe verbinding N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven