Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 155225Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning rotonde Cereslaan, 5384 VT te Heesch.

Het kappen van 10 zomereiken en 5 essen en verplanten van 5 essen, reconstructie Kruishoekstraat en rotonde Cereslaan.

datum ontvangst: 11 juni 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze