Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 155069Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dorpsstraat 92, 5471 NA te Loosbroek.

Het kappen van 1 kastanje voor wijziging inrit.

datum ontvangst: 11 juni 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze