Gemeenteblad van Voorschoten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenGemeenteblad 2020, 154854BeleidsregelsGemeente Voorschoten: Concept Milieubeleidsplan 2021 – 2024 vrijgegeven voor inspraak

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het voorlopig milieubeleidsplan vrij te geven voor inspraak. Om de inspraak op een corona vriendelijke manier te laten verlopen, verloopt de inspraakprocedure digitaal.

 

Participatieve tot stand koming

Het milieubeleidsplan is op een participatieve manier tot stand gekomen. Zo is er allereerst met zowel inwoners als raad bepaald welke onderwerpen onderdeel zouden moeten zijn van het plan. Vervolgens heeft raad meegedacht in de tot stand koming van het plan, en hebben alle inwoners de mogelijkheid gehad om input te geven middels een online flitspeiling.

Het voorlopig plan bevat 3 hoofdthema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en milieukwaliteit, en gemeente als duurzaam voorbeeld. In het plan kun je lezen in welke richting wordt gedacht qua mogelijke maatregelen. Omdat de gemeentelijke middelen beperkt zijn, moeten hier keuzes worden gemaakt.

 

In de bijlagen zijn twee versies; het concept Milieubeleidsplan 2021-2024 en een verkorte inhoudelijke weergave van het plan.

Vanwege het coronavirus kunnen de stukken niet ter inzage liggen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Voorschoten.

 

Hoe kun je reageren?

Vanaf 19 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 kunt u op deze documenten reageren.

U kunt uw reactie per mail sturen naar mevrouw J. Roodenrijs via JRoodenrijs@wodv.nl.

Reacties kunnen ook schriftelijk worden ingediend. Stuurt u uw reactie dan naar Gemeente

Voorschoten t.a.v. mevrouw J. Roodenrijs, postbus 393 2250 AJ Voorschoten.

 

Gemeente Voorschoten, 19 juni 2020.