Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 154793Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 2 juli 2020

Openbare digitale vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 2 juli 2020, 20.00 uur.

Vervolg van de geschorste vergadering van 25 juni 2020

Plaats: raadzaal gemeente Brummen en via MS TEAMS

Digitaal ontsloten voor publiek via Notubiz, www.brummen.nl en RTV Veluwezoom

Agenda

1. Opening

2. Beëdiging nieuwe wethouder

3. Onderzoek geloofsbrieven nieuw-benoemd raadslid

4. Toelating en beediging nieuw-benoemd raadslid

5. Afscheid griffier mevrouw Nengerman

6. Sluiting