Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 154776Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - besluitvormende raadsvergadering op donderdag 25 juni 2020

Openbare digitale vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 25 juni 2020, 20.00 uur.

Plaats : raadzaal gemeente Brummen en via MS TEAMS

Digitaal ontsloten voor publiek via Notubiz, www.brummen.nl en RTV Veluwezoom

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

Hamerstuk

4. Begroting OVIJ

Bespreekstukken:

5. Rekenkamerrapport Dagbesteding

6. Budgetaanvraag landschapsbiografie

7. Regiovisie Huiselijk geweld 2020-2023

8. Verordening Toekomstbestendig wonen

9. Begroting Basismobiliteit

10. Afscheid raadslid E. te Bokkel (CDA)

11. Afscheid wethouder van Ooijen

12. Onderzoek geloofsbrieven en stemming over benoeming wethouder PvdA

Stemming over wethouder (schriftelijk, via stembriefjes). Stembriefjes moeten uiterlijk maandag 29 juni 2020 persoonlijk door raadsleden ingeleverd bij de griffie (tussen 19.00 en 20.00 uur). Griffier en burgemeester tellen de stemmen en maken de uitslag op 29 juni na 20.00 uur bekend.

13. Sluiting