Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 154509Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Doctor Huntjensstraat 25, Ransdaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Doctor Huntjensstraat 25, Ransdaal, voor het realiseren van een vernieuwde opbouw, zaaknummer 90866.

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Omgeving van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.