Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 154170Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen - Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 25 en 18 huurwoningen, op de voormalige schoollocaties De Triangel en Van Leeuwen

Binnengekomen aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Omschrijving:

Datum ontvangst:

Dossiernummer:

 

 

Voormalige schoollocaties De Triangel en Van Leeuwen

 

 

het bouwen van 25 en 18 huurwoningen

11 juni 2020

2020-0249

 

 

 

Inzien aanvraag

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. In dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat er op de aanvraag om omgevingsvergunning is beslist. De beslissing op de aanvraag wordt ook in het gemeenteblad gepubliceerd.

Brummen, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Brummen