Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15404Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Industriestraat 46 in Reuver

Op 15 januari 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Industriestraat 46 in 5953 LX Reuver (besluit verzonden 15-1-2020).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.