Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 154015Beschikkingen | afhandelingAanvraag om maatwerkvoorschriften Continental Terminal Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 25 mei 2020 een aanvraag voor maatwerkvoorschriften, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Continental Terminal Vlissingen. De aanvraag heeft betrekking op het geluid. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200008/00246465.