Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15393Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Groenstraat 4 in Reuver

Op 15 januari 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het intern verbouwen van de woning op het perceel Groenstraat 4 in 5953 ET Reuver (besluit verzonden 15-1-2020).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.