Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15379Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Pastoor Vranckenlaan 106 in Reuver

Op 15 januari 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een in-uitrit op het perceel Pastoor Vranckenlaan 106 in 5953 CS Reuver (besluit verzonden 15-1-2020).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.