Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 15371Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Verleende omgevingsvergunning Pastoor Vranckenlaan 3a in Reuver

Op 9 januari 2020 is de omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van permanente handelsreclame (Fleurop lichtbak) op het pand Pastoor Vranckenlaan 3a in 5953 CM Reuver (besluit verzonden 9-1-2020).

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het College van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Een bezwaar schorst de werking van een besluit niet. Daarvoor moet u een verzoek om een voorlopige voorziening richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.