Verleende vergunningen

Melding uitrit

 • -

  Groensvoorde 160

 • -

  Brugweg 7

Rioolaansluiting

 • -

  Tuinbouwweg 6f

 • -

  Middelburgweg 3a

 • -

  Coenecoop 53

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • de datum waarop u het bezwaar indient;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 17 juni 2020

Burgemeester en wethouders

Naar boven