Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2020, 153396Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Cortenbach 10 Voerendaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voerendaal maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Cortenbach 10 te Voerendaal, voor het realiseren van een overkapping, zaaknummer 93043

\Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.