Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 152752Beschikkingen | aanvraag



Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Cumulus 8, het plaatsen van een schutting

Wij hebben op 15 juni 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een schutting, activiteit 1* op de locatie Cumulus 8. De aanvraag heeft dossiernummer 20Z0001935.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 24 juni 2020 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken