Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2020, 15267Beschikkingen | afhandelingKennisgeving intrekking Omgevingsvergunning Dokter van Peltlaan 67 (tussen 65 en 69, kadastraal perceel sectie A, nr.3237) Bergen (NH) 13 januari 2020 (WABO1901906)

Dit verzoek om een omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken.