Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 152571Overige besluiten van algemene strekkingIntrekkingsbesluit vrijstelling verhuur recreatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 mei 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Overwegende dat

  • -

    de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 27 mei 2020 het besluit vrijstelling verhuur recreatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 mei 2020 heeft genomen;

  • -

    de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 12 juni 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 15 juni 2020 (hierna: Noodverordening) heeft bekendgemaakt;

  • -

    het verbod op recreatief nachtverblijf is vervallen in de Noodverordening.

 

Besluit

 

Intrekking

Het besluit vrijstelling verhuur recreatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 27 mei 2020 wordt ingetrokken.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt op 15 juni 2020 in werking.

 

Vastgesteld op 12 juni 2020 te Rotterdam

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond