Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 152425Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Raadsvergadering Perspectiefnota op donderdag 18 juni 2020 om 19.00 uur

Openbare digitale vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 juni 2020 om 19.00 uur.

Plaats: raadzaal gemeentehuis Brummen en via MS TEAMS

Digitaal ontsloten via www.brummen.nl/gemeenteraad, via Notubiz en televisiekanaal RTV Veluwezoom

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

Hamerstukken

3. Begroting Stedendriehoek

4. Meerjaren Prognose Grondexpolitaties

Bespreekstukken

5. Begroting VNOG

6. Jaarrekening 2019

7. 1e Bestuursrapportage 2020

8. Risico inventarisatie 2020

9. Perspectiefnota 2021 – 2024

10. Instellen commissie geloofsbrieven

11. Sluiting