Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 152320Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 89, 5473 AP te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 15-06-2020

 

Het handelen met gevolgen voor beschermde monumenten en renoveren woonhuis

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze