Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 152283Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Laar 29 ( 29c t/m 29n) 5388 HB te Nistelrode

Datum ontvangst: 12-06-2020

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en oprichten 10 appartementen ( wijziging op eerder verleende vergunning)

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 24 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze