Melding Activiteitenbesluit Luikerweg depot N69

Op 19 april 2020 heeft de gemeente een melding Activiteitenbesluit ontvangen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer MWM 20004, locatieLuikerweg depot N69 te Valkenswaard (depot N69 Boskalis) voor de duur van maximaal 5 dagen in de periode van 11 mei 2020 tot en met 11 juli 2020.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690 369.

Naar boven