Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 151550Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning kruising Beemdstraat-Kruishoekstraat, 5384 TK te Heesch.

Het kappen van 5 knotpopulieren, reconstructie Kruishoekstraat.

datum ontvangst: 11 juni 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze