Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 151417Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op het perceel Trilgras 5 te De Goorn

Op 9 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op het perceel Trilgras 5 te De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0312. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.