Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 151158Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv) Verleende incidentele standplaatsvergunning, B.M. Verstappen, 5388 HS Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2020 besloten een incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan B.M. Verstappen, Lange Goorstraat 4a, Uden voor het kopen van oliebollen en chocoladefruit van 16 juni t/m 12 juli 2020 op parkeerplaats aan de Parkstraat 10, Nistelrode.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.