Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 15021Beschikkingen | afhandelingZondagswet ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur en openbare vermakelijkheid, ’t Dorp 148, 5384 ME Heesch.

De burgemeester heeft ontheffing  verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op 23 februari 2020 van 15.00 uur tot 01.00 uur tijdens Carnaval in Café De Krul.  

Het besluit is verzonden op 21 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 21 januari 2020