Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 149037Beschikkingen | aanvraagGemeente Gulpen-Wittem - activiteit afwijken bestemmingsplan - wijzigen van de bestemming tbv kleinschalige ondergeschikte horeca - Mr. Dr. Froweinweg 4A, Eys

OMGEVINGSVERGUNNING

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst/

datum bekendmaking

Rechtsmiddel

en termijn

Activiteit afwijken bestemmingsplan

 

 

 

Mr. Dr. Froweinweg 4A, 6287 CC Eys

Wijzigen van de bestemming tbv kleinschalige ondergeschikte horeca

26 mei 2020

Ter inzage vanaf 13 juni 2020 t/m 26 juni 2020

RECHTSMIDDELEN

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nlen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.