Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 148489Beschikkingen | afhandelingVertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van gemeente Vlissingen is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven, en ook niet meer staan geregistreerd als woonachtig in Nederland.

Naam:

Geboortedatum:

Datum uitschrijving:

H.S. Bogdanov

26-12-1994

12-05-2020

R. Bogdans

19-12-1984

12-05-2020

T.S. Petrova

15-02-191

12-05-2020

R.D. Sabrieva

20-01-1997

12-05-2020

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn start een dag na de publicatiedatum.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

•uw naam en adres

•de datum

•het besluit waar u het niet mee eens bent

•waarom u het niet eens bent met dit besluit

•uw handtekening

Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar: het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.