Gemeenteblad van Bodegraven-Reeuwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkGemeenteblad 2020, 14782Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoornblad 36 in Bodegraven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 12 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het plaatsen van een overkapping ter plaatse van de Hoornblad 36 in Bodegraven. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2020013643. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.