Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 147359Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning De Bleken 7, 5473 VV te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 09-06-2020

 

Het milieuneutraal veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv wijzigen indeling opslagloods voor migrantenhuisvesting

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze