Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 147270BeleidsregelsAanwijzingsbesluit toezichthouder afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

Gelet op artikel 21 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020, artikel 5.10, derde lid van de Wabo en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouder afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020.

 

 

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen besluit aan te wijzen als medewerkers met toezichthoudende taken in de zin van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020:

  • de heer R. Bodegom

  • de heer R. Munning

  • mevrouw W. Kruit

  • de heer J. Niewold

 

Artikel 3  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 31 december 2019.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouder afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020.

 

Aldus vastgesteld op 2 juni 2020,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

De gemeentesecretaris,