Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 147011Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Donzel 92, 5388 PD te Nistelrode

Datum ontvangst: 08-06-2020

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv realisatie B&B

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 17 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze