Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2020, 14653Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vlietkade 7 in Zevenhuizen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 15 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het verdiepen van de bestaande souterrain ter plaatse van de Vlietkade 7 in Zevenhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2020017688. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.